Sonic Tehran Podcast

پادکستی برآمده از پروژه‌ی”صدای تهران”و درباره‌ی صداهایِ محیطیِ شهر تهران. A podcast from ”Sonic Tehran Project” about Tehran‘s soundscapes.

Listen on:

  • Podbean App

Episodes

Saturday Apr 30, 2022


در اپیزود اول پادکست سونیک تهران از صداها حرف می‌زنیم. صداها چرا برای ما مهم هستند.
 
 

Saturday Oct 16, 2021

پادکست سونیک تهران از دل پروژه‌ای بزرگ‌تر به همین نام متولد شده و هدفش آشنایی ما با صداهای اطراف‌مونه. سونیک تهران اینجاست تا شما رو با صداهای اطراف‌تون آشناتر کنه. در اپیزود صفر با ما و هدف‌هامون بیشتر آشنا خواهید شد.

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320